Naar Content Naar Grafische versie

Snelmenu:   

Per 1 januari 2014 is de Gemeenschappelijke Regeling ISZF opgeheven. Wij zijn onderdeel geworden van de gemeente Súdwest-Fryslân en onze naam is gewijzigd in Team ICT van de Gemeente Súdwest-Fryslân.

Vandaar uit worden nieuwe vormen van samenwerking gezocht. Wij hebben in 10 jaar met veel plezier in het samenwerkingsverband gewerkt, veel kennis opgedaan en altijd onze ervaringen graag gedeeld. Ook in de nieuwe setting wil de gemeente Súdwest-Fryslân graag ervaringen met anderen blijven delen.

Mocht u geïnteresseerd zijn en/of vragen aan ons hebben dan kunt u contact opnemen met Peter Jager, teammanager ICT a.i. op telefoonnummer 0515 – 534200. Ons postadres is Team ICT Gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek of via email: teamict@sudwestfryslan.nl

Verder verwijzen we u graag door naar de website van de gemeente Súdwest-Fryslân: http://www.sudwestfryslan.nl
 


 

De gemeenten Harlingen, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hebben het Ict Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland (ISZF) opgeheven. De medewerkers van het ISZF zijn vanaf 1 januari in dienst van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Waarom wordt het ISZF opgeheven?
Tot 1 januari 2014 verzorgde het ISZF de ICT-dienstverlening van Harlingen, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. Eerder maakten ook Gaasterlân-Sleat en Lemsterland er deel van uit, maar de nieuwe gemeente De Friese Meren heeft er  voor gekozen om de ICT per 1 januari 2013 zelf te doen. Door de bestuurlijke veranderingen in Fryslân, die ook de komende jaren door gaan, zijn er veel dingen veranderd in het samenwerkingsverband. Een gemeenschappelijke regeling werd niet meer als de meest voor de hand liggende bestuursvorm gezien. Daarom is gekozen voor aansturing vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân met dienstverleningsovereenkomsten naar andere gemeenten.

Over het ISZF
Het ISZF was het eerste – succesvolle - ICT samenwerkingsverband in Nederland en bij de oprichting in 2004 een nieuw fenomeen in gemeenteland. Het ISZF was van 2004 tot 2009 een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel. Sinds 1 januari 2009 was ook de gemeente Harlingen deelnemer aan het ISZF. Vanaf januari 2011 bestond het ISZF uit vijf deelnemers: Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, en Súdwest-Fryslân. Vanaf 1 januari 2013 bestond het ISZF uit 3 gemeenten, namelijk Littenseradiel, Harlingen en Súdwest-Fryslân.

Toekomst
Vanaf 1 januari 2014 is de ICT-dienstverlening voor de gemeenten Harlingen, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân ondergebracht in de organisatie van Súdwest-Fryslân. Er worden meer dan 100.000 inwoners en meer dan 1.000 ambtenaren bediend. Súdwest-Fryslân blijft ervan overtuigd dat samenwerking met anderen, in welke vorm dan ook, voordelen heeft en belangrijk blijft. De gemeente zal daarvoor de komende jaren nieuwe vormen en nieuwe partners gaan zoeken.

Naar Menu